Fullstendig prosjektering med
  • tegninger
  • beskrivelser
  • statiske beregninger
  • søknadsdokumenter

Kontinuerlig og oversiktlig budsjettkontroll
Referanseprosjekter:

  • Aure Kjøpesenter
  • Aure Reiseservice
  • Sparebankgården på Aure (ombygging)
  • Meieribygget på Aure


Kontakt