Myra Boligfelt

-sentrumsnært med turstien like ved stuedøra-

 

Reguleringsplanen omfatter 33 tomter med areal mellom 700 og 1300 m2

 

7 tomter er byggeklare per 18.11.09

 

Kort vei til skole, barnehage, butikker og turterrenget

 

Åpent og solrikt

 

Grenser i sørøst til Hjortåsen boligfelt

 

Gunstige grunnforhold – Lave opparbeidelseskostnader

 

4 eneboliger er ferdigstilt og 1 er under oppføring per 23.11.09

 

Myratunet med 16 enheter ble ferdigstilt sommeren 2007Kontakt