“Om å bygge hus jeg fikk en idè – Og til Bygg-Compagniet dro av sted På skissen av min store drøm – Hauge foretok ”finsøm” Vi ble enig om tegning og budsjett – Papirmølla gikk i ett. Tomta ble rydda og planert i en fei – Likeledes ble min egen veg. Før jul ble det støping og råbygg – Og på fagfolket følte jeg meg trygg, Selv om vinterstormen ula rundt nova – Sto huset stødig som de lova. Mønsås ble feira med solid graut – Mat som metta snekkere så staut! Lykken var stor da dagen kom – Ferdig sto hvert eneste rom Innflytting i kåken to uker før tid – En bolig satt opp med mye flid. Siste regning ble med glede betalt – Og summen: Akkurat som avtalt! Jeg har ingen grunn til å være vred – Her jeg slapper av på ”Villa Sjelefred”! “Da jeg kom i tanker om å bygge enebolig, var det naturlig for meg å tenke lokalt, og med bakgrunn i referanser fra kjente tok jeg derfor kontakt med Bygg-Compagniet AS. Rådgivning før oppstart og kontinuerlig oppfølging underveis gjorde at jeg som ”førstegangsbygger” følte meg trygg og velinformert i hele prosessen. Erfarne og dyktige snekkere utførte jobben på en enestående måte, og effektiviteten gjorde at innflytting kunne skje før avtalt tid.”

Mari Karin Lesund

“Rask og profesjonell respons da vi viste interesse var en av grunnene til at vi valgte å bygge. Holdningen om å avtale flest mulig detaljer før kontraktsinngåelse gjorde at det ble få endringer underveis. Smidighet fra Bygg-Compagniet sin side sørget for at de endringene vi gjorde underveis ikke førte til forsinkelser eller noen urimelig prisøkning, og sluttsummen ble til slutt det som sto i kontrakten. Alt dette samt kvalitetsbevisste håndverkere er årsaken til at vi i ettertid er meget godt fornøyd med nyhuset!”

Eirin og Jan Magne Sjøasæther

”Bygg-Compagniet har levert en komplett bolig med meget høy standard på alle områder. Utarbeidelsen av tegninger og byggesøknad, samt byggeledelse og styring av underentreprenører ble utført på en meget profesjonell måte. Boligen ble overlevert til rett tid og til avtalt pris. Alle i familien synes vi fikk en bolig med veldig høy standard og en flott finish i forhold til hva vi betalte. Hele huset er en studie i snekkerglede, og Bygg-Compagniet anbefales på det varmeste!”

Karin Torset & Hans Ludvig Jenssen

”Husprosjektet vårt var godt planlagt og gjennomført, og snekkerarbeidet får toppkarakter. Samarbeidet fungerte bra og sluttprisen var etter avtale.

Trude Henning og Gunnar Strand”

Fullstendig prosjektering med
  • tegninger
  • beskrivelser
  • statiske beregninger
  • søknadsdokumenter

Fullstendig prosjektering med
Kontinuerlig og oversiktlig budsjettkontroll
Snekkere med fokus på detaljer gir bygg med fornøyde og stolte eiere
Byggeklare boligtomter i Myra boligfelt
Byggeklare hyttetomter i Sandvikbugen hytteområde

”Bygg-Compagniet ble vår profesjonelle samarbeidspartner som på en trygg og pålitelig måte veiledet oss gjennom prosjekteringen og søknadsprosessen. De ferdigstilte vår hyttedrøm til avtalt tid og innenfor de avtalte økonomiske rammer. Solid håndverk fra positive håndverkere gjør oss meget bekvem med å anbefale de som din samarbeidspartner.”

Kent og Anne Lise Ranum

Kontakt